Eötvös József Református Oktatási Központ - Heves

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Ma 2018. február 24., szombat, Mátyás napja van.
Holnap Géza napja lesz.
Címlap Értékek a családban
Értékek a családban
 

Értékek a családban - pályázat

E-mail Nyomtatás PDF
 A projekt címe: Értékek a családban

Azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00062

A projekt időtartama: 2017.02.01.-2019.07.31.

Támogatás összege: 39 482 496 Ft, amelyből az intézményünk támogatása: 13 795 630 Ft

Az „Értékek a családban” megvalósítója a CSILLAGBOJTÁR Kulturális és Oktatási Nonprofit Kft. konzorciumban az Eötvös József Református Oktatási Központtal. A projekt célja, hogy tervezett tevékenységein keresztül hozzájáruljon a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, az életvezetési kompetenciák fejlesztéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéhez és a generációk közötti párbeszédek és együttműködés javulásához. A projektidőszak alatt feladatunk, hogy szolgáltatásainkkal kezeljük azokat a problémákat, amelyek megakadályozzák a fiatalok gyermekvállalását, veszélyeztetik a családok stabilitását, megerősítik azokat a krízishelyzeteket (válás; munkahely, lakás elvesztés; szenvedélybetegség kialakulás stb.), amelyek a foglalkoztathatóság csökkenéséhez, a családok hátrányos helyzetéhez, az elszegényedéshez, a hajléktalansághoz vezetnek. A családi projekt résztvevőit a konzorciumi tagok és a partnerintézmények tevékenységeinek célcsoportjai adják: családalapítás előtt álló fiatalok; házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok; gyermekes szülők; a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők; sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok; párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben segítségnyújtást igénylő személyek; nagycsaládok/családi közösségek tagjai.

A projekt megvalósítása során betartjuk az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírásokat. A projekt 5 éves fenntartási időszakában biztosítjuk a programok és rendezvények elérhetőségét. Az együttműködő partnereinkkel fenntartjuk a folyamatos kommunikációt és a közös programok kezdeményezését. A fenntartási jelentésekben különböző jó gyakorlatokat dokumentálunk.

 

Pályázatból megvalósuló programok:

 • Esélyegyenlőségi nap: 2 alkalommal az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló program.
 • Témadélutánok családoknak: alkalmanként más-más téma feloldozása, pl: életkori nevelési módszerek, családi szerepek, tanulásmódszertan.
 • Családi közösségépítő klub: a tevékenység célja a családok közös szabadidő eltöltésének segítése, családi közösségek építése, a szülő és gyerek kapcsolat fejlesztése.
 • Családi nap: a családi nap során a helyi intézmények szolgáltatásit vehetik igénybe.
 • Családi hozomány: kiscsoportos foglalkozások, az adott témában tapasztalt szakemberek előadásaival és tréningjeivel.
 • Családügyi tanácsadás: tevékenységek alkalmain szakemberek egyéni tanácsadás keretében nyújtanak segítséget párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben.
 •  „Nehéz kezdet”: az SNI-s és HH-s gyermekeket nevelő családok találkozója interaktív foglalkozásokkal.
 •  „Nők a családban”: a családalapítás előtt álló/gyermeküket egyedül nevelő/párkapcsolatban élő nők számára nyújt segítséget az őket érintő témák terén.
 • Családi Élet Tábor: a tábor keretében családi közösségépítő és generációk közötti együttműködéseket szolgáló programok.


Esélyegyenlőségi nap az Eötvös József Református Oktatási Központban

 

2017. 09. 27-én esélyegyenlőségi napot rendeztünk az Eötvös József Református Oktatási Központban.

A program legfontosabb feladata és célja volt, hogy a tanulóink megismerkedjenek  az esélyegyenlőség fogalmával, tartalmával, lehetőségük nyílt a résztvevőknek a fogyatékkal élő emberekről, életükről információt gyűjteni, tapasztalatot szerezni. Ezek az élmények mindnyájunkat hozzásegítettek a tisztábban látáshoz, segítettek abban, hogy társainkat és környezetünket jobban megértsük, elfogadjuk.

 

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a megfelelő szintű oktatásra, a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra - függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.

 

A nap rendhagyó osztályfőnöki órával kezdődött, melyen egy érzékenyítő film - Till Attila: Tiszta szívvel című alkotásának megtekintése után a 9. a osztályos tanulók fogalmazhatták meg érzéseiket, véleményüket.

 

A délután folyamán nagy sikerű vetélkedő zajlott a tornateremben, ahol a részt vevő csapatok olyan ügyességi feladatokban próbálhatták ki önmagukat, melyek segítségével megtapasztalhatták a fogyatékkal élők mindennapi problémáit. 12 csapat nevezett a vetélkedőre, jó hangulatban telt, izgalmas volt.

Mindeközben a tanári kar számára is szerveztünk programot: egy gyakorló ifjúsági klinikai szakpszichológus előadását hallgathatták meg, és mentálhigiénés szakemberrel beszélgethettek a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos problémákról.

 

Az esélyegyenlőségi nap az EFOP-1.2.1-15-2016-00062 azonosítójú „ÉRTÉKEK A CSALÁDBAN című pályázat keretében  jött létre.

„Családi Nap” rendezvény a Tündérkert Református Óvodában

 

Óvodánk életében bevett, és minden évben munkatervben rögzített program a Családi Nap, ahol a szülőkkel együtt töltünk el egy szórakoztató könnyed napot játékkal, programokkal és ebédmeghívással egybekötve. Nevezett program nem kizárólag a szórakoztatás része az intézményünk életében, hanem egy tervszerű pedagógiai esemény, hiszen számos olyan lehetőség adódik a nap folyamán, amikor a szülőkkel a mindennapos reggeli és délutáni rohanáson kívül és a szülő értekezletek hivatalos légkörét mellőzve kötetlenül és szabadon lehet beszélgetni. A közösségépítés egyértelműen vállalt és megcélzott területe a rendezvénynek. Ezen kívül a program összeállításánál határozott törekvés, hogy intézményünk fő, meghatározott céljainak megfelelő, azzal összhangban lévő tevékenységeket valósítsunk meg. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a mindenkori sokoldalú mozgásfejlesztés a megjelölt irány, aminek a Nap rendezvényeivel is meg kívánunk felelni. A lebonyolítás során a szülők aktív segítségével is számoltam, ami sokszor a vártnál is intenzívebb, ami arra utal, hogy a program nagyon jó visszhangra talált az óvodánkkal kapcsolatban álló szülők és adott esetben nagyszülők vonatkozásában is. A szülők egy része, nagyobb testvérek programvezetést is vállalnak, az aszfaltrajzoknál és az arcfestésnél minden esetben ők az eseményegység levezetői. Ez nagyon népszerű a gyermekek körében.

Mint mondottam ez a program, rendszeres nyári eseményünk, melyet az intézmény anyagi forrásaiból finanszírozunk, az idei évben azonban „EFOP” pályázat kapcsán őszi megrendezésre is lehetőség kínálkozott. Ez nem egyedi eset, hiszen minden olyan pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni, amely plusz lehetőségeket és forrásokat teremt intézményünk részére a hatékonyság növelése terén, gyermekeink fejlesztése, nevelése érdekében.

Egy gyönyörű őszi szombati napon sikerült megvalósítani a Családi Napot a pályázat előírásainak megfelelően központi intézményünk a Középiskola parkjában. Először volt némi fenntartásom azzal kapcsolatosan, hogy ez a változás, nevezetesen hogy nem az ovi udvaron vagyunk, fog-e gondot és fennakadást okozni, de félelmeim szerencsére nem igazolódtak, sőt a program után az általános vélekedés az volt – azon kívül, hogy minden hónapban szükség volna ilyenre – hogy máskor is ez a környezet adjon helyt a rendezvénynek. Az esemény levezénylése számos előkészítő feladatot is jelentett, hiszen több olyan feltételt meg kellett teremteni, ami az óvodában alapjaiban rendelkezésre áll. ( Pelenkázási „pont”, tálcák, poharak mosogatási lehetőség…stb.) Ezeket a munkatársaim segítségével kora reggel sikerült is elvégezni. A tevékenységek összeállításánál a fejlesztő hatásra, illetve arra hogy szorosan kapcsolódjuk a mindennapi óvodai törekvésekhez külön is figyeltem. Ezért döntöttem úgy hogy a szokásos aszfaltrajz és arcfestés mellett, a lovaglás, valamint a gyermekeknek szóló zenei program, sportrendezvény, kézműves foglalkozás, íjászat, néptánc, valamint bábelőadás legyen része az aktuális rendezvényünknek. Az is alapvetés a számomra hogy az ingergazdagság mellett figyelmi kell a célközönség befogadóképességére is, hiszen elkövezhetjük azt a hibát, hogy túlkalibráljuk a rendezvényt ebben a tekintetben. (Egyrészt a források bővebb volta, másrészt a lelkesedés miatt.)

A lovaglást szervező társaság egy lovas oktatással és versenyzéssel foglalkozó helyi vállalkozó volt, intézményünk öregdiákja, aki a rendezvényre - bár ezzel párhuzamosan egy több mint 100 lovat felsorakozató versenyt is szervezett- két pónit és három embert biztosított. A programelem népszerűsége nem csak abban állt, hogy lóra lehetett bárkinek ülni az egész rendezvény alatt, hanem a minden heti rendszeres lovas foglalkozásunk eredményét és hatásait a szülők is közvetlenül megtapasztalhatták. A lovas foglalkozás hatásai mind mozgáskoordinációs tekintetben, mind mentális hatását vizsgálva, terápiás vonatkozásban is fonatos és vállalt része intézményünk kínálatának. Ezt kívántuk biztosítani és felmutatni a Családi Nap rendezvényei között.

A zenei programot, azt egyébként vállalkozásban is művelő kolléganőm biztosította, saját hangszerekkel és szép énekhanggal. A műsorban ismert gyermekdalok és megzenésített gyermekversek hangzottak el, az ismert és kevésbé ismert népdalokkal együtt. Volt daltanulás az esemény ideje alatt, de a végén a tánc sem maradhatott el. Nagyon jó és lélekmelengető alkalom volt a sok mozgásos programelem mellett. A szülők legalább annyira élvezték az előadást, mint a gyermekek. Külön öröm volt azt látni, hogy a gyerekekre mekkora hatással volt az a tény, hogy egy ilyen eseményen nem egy idegen, hanem az óvó néni az, aki a produkcióval előáll. A személyes példamutatás konkrét esete volt, értékfelmutatás, ami meggyőződésem, hogy fontos nevelési eszköz.

A bábosok minden évben rendszeres vendégei intézményünknek, nagy örömünkre szolgált, hogy ismételten vendégül tudtuk őket látni a gyermekek őszinte örömére.

Az íjászatot, a kézműves foglalkozást, és a sport és néptánc programot a középiskola pedagógusai vezették, és valósították meg. Ez úton is köszönjük önzetlen segítségüket.

Az ilyen eseményeken a korábbiakban a szülők voltak azok, akik a főzésről és a meleg ebédről gondoskodtak, most azonban a pályázat keretei megengedték, hogy vásárolt étkeztetés formájában valósuljon meg az ebéd. Az rendezvény és a célrendszer vonatkozásában talán kívánatosabb lett volna most is a szülők ilyen irányú tevékenysége, de a pályázat keretei most mást kívántak. Más alkalmakon az eredeti formában kívánom megvalósítani az étkeztetés és főzés kihívásait.

Összességében elmondható hogy a rendezvény minden célkitűzése megvalósult, mindenki elégedetten és szemmel látható módon fáradtan távozott a Csalási Napról. Minden ragyogóan sikerült a sok száz fénykép már az akkori este folyamán az óvodánk közösségi oldalán megosztásra került és a szülők és hozzátartozók köszönő és gratuláló üzenetei már aznap este kezdtek érkezni. A Családi Nap bejegyzésnek sok száz kedvelője és megosztója akadt.


 „ Adventi Családi Nap” rendezvény a Tündérkert Református Óvodában

Tagóvodánk rendszeres programja a szombati alkalmakon rendezett Családi Nap. A jelen pályázathoz kapcsolódó rendezvényünk az Adventi időszakhoz köthető tevékenységekkel készült a megszokott, hagyományos mozgásos formák mellett.

A száz fős részvételt sajnos nagyon szűken sikerült megvalósítanunk, mert egy akkor héten kezdődő vírusos megbetegedés sok gyermeket ledöntött, ezért többen nem tudtak részt venni az eseményen. A résztvevők alapvetően az óvodába járó gyermekeink és azok szülei voltak, kiegészülve az intézmény dolgozóinak kisgyermekkorú hozzátartozóival.

A rendezvényen kilenc tevékenységformát terveztünk, amelyeket sikerült is teljes egészében megvalósítanunk. A párhuzamos programok miatt nem mindenki vett részt minden eseményen, de ennek ellenére a programok látogatottsága nem ad okot panaszra.

A középiskola tornatermében megvalósuló programok alapvetően a mozgásos kikapcsolódásnak, fejlesztésnek voltak a színterei. A sportprogramok itt valósultak meg. A kosárlabda, foci és röplabdázás mellett helye volt az asztalitenisznek és a tollaslabdának is, az ugráló vár árnyékában.

Szintén ezen a helyszínen valósult meg a szokásos és népszerű arcfestés programelemünk is, amely kipróbált segítőkkel a korábban megszokott keretek között került megrendezésre.

Az énektanításnak és a táncház programunknak a helye az intézmény első emeleti kerengője volt, ahol karácsonyi dalok tanítása és gyakorlása folyt majd később a szülők gyűrűjében a gyermektáncoknak is színtere volt. Az élőzenés táncház szemmel láthatóan jobban tetszett a gyermekeknek mint az őszi lemezről bejátszott muzsika.

A középiskola aulájában megrendezett adventi kézműves foglalkozás, a csuhézással, a gyöngyfűzéssel, a kukoricamorzsolással inkább a szülők érdeklődését kötötte le, de reménység szerint a következő alkalommal már a korosztálynak megfelelőbb tevékenységformákkal fognak készülni jászkiséri kézműves barátaink.

Szintén az aulában került megrendezésre a kézműves foglalkozás után a gyermekzenei koncertre, amely az őszihez hasonlatosan elvarázsolta a hallgatóságot. Az hogy az ovónéni a zeneszolgáltató ismét nagy sikert aratott.

 

A középiskola egy előre berendezett osztálytermében került megrendezésre a Galagonya Bábszínház előadására. Ők régi barátaink rendszeres vendégek programjainkon. A gyermekek már szinte barátként köszöntötték mind a szereplő házaspárt mind az általuk életre keltett bábokat. Sikerük a szokásos óriási volt…

Szintén egy előre berendezett osztályterem adott otthont a mézeskalács készítés témájának. A szülők egy része gyakorlott módon vett részt a programelemen de megható volt látni a gyermekek őszinte igyekezetét is.

                      

Az Adventi Családi Nap a várakozásoknak megfelelően nagyszerűen sikerült, reméljük hogy sok hasonló programot tudunk még a jövőben is megrendezni, és itt szeretnénk ismételten köszönetet mondani a gyermekeink és a szülők nevében a pályázati forrásokért a mindenki kedvére megvalósult rendezvényért.

 

Heves 2017. 12. 20.                                                                               Együdné Batki Veronika

                                                                                                                         programvezető